Náš tým

Mgr. David Kolačný

ředitel školy

Mgr. Alexandra Bufáková

vyučující 1. a 2. ročníku

Mgr. Aneta Wacławek

vyučující 1. a 2. ročníku

Mgr. Pavlína Hrabáková

vyučující 3. a 5. ročníku 

Mgr. Radka Papasová

vyučující 4. ročníku, logopedická asistentka pro děti ze zŠ

Bc. Mája Křížová

vyučující ZŠ, MŠ, asistentka pedagoga

Bc. Ivanka Svratecká

učitelka MŠ, logopedická asistentka

Alena Borysewiczová

učitelka MŠ, vychovatelka ŠD

Jarmila Koktová

učitelka MŠ

Hana Mikasová

vychovatelka ŠD, učitelka MŠ

Michaela Karešová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Jana Hlaváčová

školnice MŠ, vychovatelka ŠD

Jitka Kubátová

kuchařka, školnice ZŠ, vychovatelka ŠD

Jana Tarabová

hospodářka školy, kuchařka

Jaroslava Kuncová

asistentka v ZŠ a MŠ