Náš tým

Mgr. David Kolačný

ředitel školy, vyučující 5. ročníku

Mgr. Radka Papasová

vyučující 1. a 2. ročníku, logopedická asistentka pro děti ze ZŠ

Mgr. Alexandra Bufáková

vyučující 3. a 5. ročníku

Mgr. Aneta Wacławek

vyučující 3. ročníku, asistentka pedagoga

Mgr. Pavlína Hrabáková

vyučující 4. ročníku 

Bc. Ivanka Svratecká

učitelka MŠ, logopedická asistentka

Hana Mikasová

učitelka MŠ

Alena Borysewiczová

učitelka MŠ

Kamila Štrbáková

učitelka MŠ

Michaela Karešová

vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

Kristýna Štajglová

vychovatelka ŠD

Jaroslava Kuncová

asistentka v ZŠ a MŠ

Jana Hlaváčová

školnice MŠ, kuchařka

Jitka Kubátová

kuchařka, školnice ZŠ

Jana Tarabová

hospodářka školy