Náš tým

Mgr. David Kolačný

ředitel školy, třídní učitel 5. ročníku

d.kolacny@zsdetrichov.cz

Jana Tarabová

zástupce ředitele školy, vedoucí školní jídelny, ekonom

j.tarabova@zsdetrichov.cz

Mgr. Radka Papasová

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

r.papasova@zsdetrichov.cz

Mgr. Alexandra Bufáková

třídní učitelka 3. ročníku

a.bufakova@zsdetrichov.cz

Mgr. Pavlína Hrabáková

třídní učitelka 4. ročníku 

p.hrabakova@zsdetrichov.cz

Mgr. Aneta Wacławek

učitelka základní školy, asistent pedagoga

a.waclawek@zsdetrichov.cz

Hana Mikasová

učitelka mateřské školy, učitelka základní školy

h.mikasova@zsdetrichov.cz

Kamila Štrbáková

učitelka mateřské školy

k.strbakova@zsdetrichov.cz

Michaela Karešová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

m.karesova@zsdetrichov.cz

Jaroslava Kuncová

vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

j.kuncova@zsdetrichov.cz

Jitka Kubátová

provozní zaměstnanec, vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

j.kubatova@zsdetrichov.cz