Jana Tarabová

zástupce ředitele školy, vedoucí školní jídelny, ekonom

j.tarabova@zsdetrichov.cz